Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Bez kategorii

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

  • przez

Z przyjemnością informujemy, że PINB w Środzie Śląskiej uwzględnił nasze wnioski w sprawie przeprowadzenia uproszczonej  procedury legalizacyjnej odnośnie samowoli budowlanej, wobec której zostało wszczęte i niezakończone postępowanie legalizacyjne przed wejściem w życie nowelizacji prawa budowlanego wprowadzającej  uproszczoną procedurę legalizacyjną. Powyższe rozstrzygnięcie potwierdziło zatem stanowisko PDFW Lawyers , iż  do tego rodzaju spraw nie stosuje się art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz… Czytaj dalej »Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Nowa specjalistyczna publikacja.

  • przez

Mec. Filip Wasilewski, radca prawny z kancelarii PDFW Lawyers omówił w komentarzu , Standardy energooszczędności w budownictwie w 2021 r. – szanse i kontrowersje, LEX/el. 2020 – wchodzące w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., które podnoszą standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. Niniejsze opracowanie przybliża tematyka oraz wskazuje jakie szanse i… Czytaj dalej »Nowa specjalistyczna publikacja.

Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów kancelarii PDFW Lawyers !

  • przez

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 1. decyzją Nr 1205/2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla decyzję PINB we Wrocławiu nakładającą przedwcześnie na naszego Klienta obowiązek wykonania szeregu robót przy budynku wielorodzinnym. 2. postanowieniem Nr 63/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił przywrócenia stronie przeciwnej terminu na wniesienie zażalenia od postanowienia PINB dla powiatu wrocławskiego. 3. decyzją nr 5/21 PINB w Środzie Śląskiej, po 8 latach prowadzenia postępowania w sprawie samowoli… Czytaj dalej »Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów kancelarii PDFW Lawyers !

Publikacja do pobrania

  • przez

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że wydawnictwo Wolters Kluwer udostępniło bezpłatnie w formie elektronicznej (e-book) publikacje prawnika naszej kancelarii na temat istotnego odstąpienia od projektu budowlanego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo budowlane. Literatura powinna zainteresować każdego projektanta dokonującego kwalifikacji zamierzonych zmian na etapie wykonawczym inwestycji. Link do publikacji znajduje się poniżej. Życzymy miłej lektury. Kliknij tutaj Powrót

Wygrana kancelarii PDFW LAWYERS !

  • przez

Organ nadzoru budowlanego stopnia wojewódzkiego w dniu 7.12. 2020 r. uchylił bezprawne rozstrzygnięcie PINB wstrzymujące roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budowy magazynu paliw kwalifikowanej błędnie przez organ jako stacja paliw, przesądzając jednocześnie w administracyjnym toku instancji, że wskazana inwestycja nie stanowi samowoli budowlanej. Tym samym Klient naszej kancelarii uniknął konieczności przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego i zapłaty opłaty legalizacyjnej mogącej wynosić kilkaset tysięcy złotych, pomimo tego, że nie dopuścił się popełnienia… Czytaj dalej »Wygrana kancelarii PDFW LAWYERS !

Alert Prawny !

  • przez

Od dnia 31.12.2020 wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t., które podnoszą standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. – bez stosownych przepisów przejściowych. Stąd też prawodawca planuje dodać § 330a do r.w.t., zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31.12. 2020 r.,… Czytaj dalej »Alert Prawny !

Kolejny sukces kancelarii PDFW LAWYERS

  • przez

Organ nadzoru budowlanego w dniu 20.10. 2020 r. uchylił własną decyzję nakładającą obowiązek rozbiórki części obiektu w Łodzi i we wznowionym postępowaniu umożliwił naszemu Klientowi bezpłatną legalizacje wykonanych prac ! Sprawę prowadził radca prawny Filip Wasilewski.

Inwestycje pseudo-covidowe

  • przez

W dniu 26.10.2020 odbyło się szkolenie organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer, którego tematem przewodnim było omówienie sposobów walki z patologiami w inwestycjach pseudocovidowych. Szkolenie przeprowadził radca prawny Filip Wasilewski ekspert z zakresu prawa budowlanego.

Nowe publikacje

  • przez

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami r. pr. Filipa Wasilewskiego do dwóch istotnych nowelizacji z zakresu prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego, które zostały opublikowane w LEX – Serwis budowlany: F. Wasilewski, Istotne odstąpienie od projektu budowlanego – nowe zasady, LEX/el. 2020. F. Wasilewski, Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – najważniejsze przepisy intertemoporalne, LEX/el. 2020. F. Wasilewski, Nowe zasady naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK – podsumowanie, LEX/el. 2020.

Po szkoleniu

  • przez

Uprzejmie zapraszamy wszystkich użytkowników Serwisu Budowlanego Wolters Kluwer do zapoznania się ze szkoleniem on-line poświęconym tematowi: Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego – najważniejsze zmiany 2020, które przeprowadził radca prawny Filip Wasilewski oraz radca prawny Damian Pankiewicz. LINK poniżej. https://sip.lex.pl/#/publication/151369466/nowelizacja-prawa-geodezyjnego-i-kartograficznego-najwazniejsze-zmiany-2020

Ta strona korzysta z plików cookies.