Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Bez kategorii

19.09.2020 weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego

  • przez

Strona główna Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym weszła w życie 19 września 2020 r.   Zawiera ona szereg rozwiązań, których aspekt praktyczny ma przynieść szereg korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego. Oto najważniejsze z nich: Zmiana definicji legalnej dotyczącej obszaru oddziaływania obiektu. Wykreślono w definicji tego pojęcia wyrażenie „w zagospodarowaniu”.  W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej  wskazano, że „Prawo budowlane powinno zajmować się jedynie tą formą… Czytaj dalej »19.09.2020 weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego

Uproszczone postępowanie legalizacyjne a przepisy przejściowe

Wielu z Państwa może zadaje sobie pytanie, czy przepisy dotyczące tzw. uproszczonej procedury legalizacyjnej (tj. niewymagającej uiszczenia opłaty legalizacyjnej ani zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ) można stosować do trwających postępowań administracyjnych w sprawie „starych” samowoli budowlanych, które zostały wszczęte i niezakończone do czasu wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego wprowadzającej tę procedurę od dnia 19 września 2020 r. ?

Szkolenie

  • przez

16 września 2020 r. o godz. 10:00 zapraszamy na webinarium nt. Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego – najważniejsze zmiany 2020 organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer, które ma przyjemność poprowadzić radca prawny Filip Wasilewski oraz radca prawny Damian Pankiewicz z kancelarii PDFW Lawyers.W ramach przedmiotowego szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany wprowadzone nowelą, które zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy mają usprawnić realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym uprościć procedury biurokratyczne i przyspieszyć proces… Czytaj dalej »Szkolenie

Zasada złotego środka przy interpretacji mpzp

  • przez

Czy już słyszeliście Państwo o zasadzie złotego środka stosowanej przy interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? Jeśli nie, to odsyłamy do publikacji http://r.pr/ F. Wasilewskiego dostępnej w serwisie LEX opublikowanej pod nr QA 1512713. W razie problemów z lokalizowaniem inwestycji i legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na zapisy miejscowych planów zapraszamy do kontaktu. Więcej o samowoli budowlanej https://zalegalizuj-samowole.pl/legalizacja-samowoli-budowlanej/

Odstąpienie od zgłoszenia budowlanego możliwe ?

  • przez

Czy wiesz, że Prawo budowlane odnośnie inwestycji realizowanych na zgłoszenie, a niewymagających sporządzenia projektu budowlanego, nie wypowiada się na temat możliwości odstąpienia w jakimkolwiek zakresie od treści zgłoszenia ? Co do zasady powoduje to powstanie obowiązku wszczęcia z urzędu postępowania naprawczego przez organ nadzoru budowlanego w każdym przypadku odstąpienia od zgłoszenia.

Przyczepy kempingowe

  • przez

Być może mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że sytuowanie i używanie przyczep kempingowych w celach mieszkalnych, rekreacyjnych lub gospodarczych jest kwalifikowane w orzecznictwie sądowym jako budowa i użytkowanie obiektu budowlanego. Co z tego wynika ? O tym m.in. Wasilewski Filip w: Tymczasowe obiekty budowlane, domki holenderskie, wiaty, altany, przyczepy kempingowe, garaże – w procedurze budowlanej [online]. System Informacji Prawnej LEX, 2020-08-20 14:57 [dostęp: 2020-08-23 08:48]. Dostępny w Internecie:… Czytaj dalej »Przyczepy kempingowe

Kto jest stroną postępowania ?

  • przez

Jak myślicie, czy właściciel działki sąsiedniej jest stroną postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania? Odpowiedzi na to pytanie udzielił http://r.pr/ F. Wasilewski, z którą to możecie się zapoznać w bazie pytań serwisu LEX (nr QA1491402).

Wygrana PDFW Lawyers

  • przez

W dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję nadzoru budowlanego nakładającą w sposób bezpodstawny i przedwczesny obowiązek wykonania prac remontowych zabytkowej kamienicy we Wrocławiu. Dzięki interwencji prawników z PDFW Lawyers Klient zaoszczędzi kwotę około 0,5 mln złotych. Sprawę prowadził r.pr. Filip Wasilewski. #prawobudowlane

Rekomendacje dla PDFW Lawyers

  • przez

Kancelaria PDFW Lawyers otrzymała swoje pierwsze rekomendacje od znakomitej Spółki, która prawie od 40 lat funkcjonuje na rynku z czego jesteśmy bardzo dumni i co motywuje nas do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych wspaniałych Klientów.

Sukces kancelarii PDFW LAWYERS

  • przez

Klient kancelarii PDFW LAWYERS miał kłopot z opieszałością organu nadzoru budowlanego, który pozostawał w bezczynności w załatwieniu jego sprawy na etapie postępowania merytorycznego i egzekucyjnego. W efekcie powyższego zostały złożone ponaglenia oraz skarga na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności egzekucyjnych. Organ odwoławczy uwzględnił wszystkie (trzy) złożone w imieniu naszego Klienta środki zaskarżenia, zobowiązując powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do niezwłocznego załatwienia sprawy. Sprawę prowadził radca prawny Filip Wasilewski. Powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.