Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

na stronie o nas

Briefly Speaking, We’re the Best.

PDFW Lawyers jest firmę prawniczą, która skupia się na oferowaniu wysokiej jakości usług prawnych za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanych ekspertów z danej dziedziny prawa.  Przy czym  jednym z kluczowych obszarów działalności firmy jest dział prawa nieruchomości i inwestycji, którym kieruje radca prawny Filip Wasilewski, zapewniając najwyższą jakość świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny Filip Wasilewski specjalizuje się od 2010 r. w prawie budowlanym. Od 2014 r. jest związany z czołowym wydawnictwem prawniczym w Polsce, w którym jako ekspert i praktyk od procesu inwestycyjnego opublikował setki opinii prawnych oraz jest autorem licznych publikacji i komentarzy praktycznych z zakresu prawa budowlanego, w szczególności dotyczących problematyki samowoli budowlanych oraz praw i obowiązków ciążących na uczestnikach procesu inwestycyjnego.

 

Filip Wasilewski doświadczenie zdobywał jako radca prawny w organach administracji publicznej oraz w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej we Wrocławiu, zapewniając m.in.:

 1. pomoc prawną osobom fizycznym  w kilkuset sprawach związanych z prawem budowlanym;
 2. pomoc prawną w organie administracji rządowej w sprawach z zakresu nieruchomości, rolnictwa i środowiska;
 3. pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim z branży budowlanej w projekcie dotyczącym budowy parków wiatrowych;
 4. pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim z branży automotive w projekcie budowy fabryki w Jaworze;
 5. pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy z kapitałem norweskim w projekcie budowy zakładu produkcyjnego w Kątach Wrocławskich koło Wrocławia;
 6. pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy z kapitałem polskim w projekcie związanym z budową osiedla domów wielorodzinnych w Oławie;
 7. pomoc prawną dla przedsiębiorcy z branży budowlanej z kapitałem hiszpańskim w zakresie realizacji kontraktów na budowę obiektów użyteczności publicznej (szkół) w Warszawie i rozliczeń z inwestorem oraz podwykonawcami;
 8. pomoc prawną dla przedsiębiorcy z kapitałem francuskim z branży budowlanej (nadzór/projektowanie) w projekcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-2 Południowa Obwodnica Warszawy”;
 9. pomoc prawną dla przedsiębiorcy z kapitałem międzynarodowym z branży budowlanej w projekcie związanym z budową hotelu i akademika we Wrocławiu;
 10. pomoc prawną dla przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim w sprawie sporu dotyczącego udzielenia pozwolenia na użytkowanie obwodnicy Brzegu Dolnego;
 11. pomoc prawną dla przedsiębiorcy z kapitałem polskim w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ZRID wywłaszczającej nieruchomość inwestora przeznaczoną pod galerię handlową w Lubinie.
 1. Znaczenie oświadczeń składanych przez projektanta w związku ze sporządzaniem projektu budowlanego , Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwert Polska 2019 r.
 2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Praktyczny komentarz, Współautor (str. 139-151), wyd. ODDK 2018 r.
 3. Tymczasowe obiekty budowlane, domki holenderskie, wiaty, altany, przyczepy kempingowe, garaże – w procedurze budowlanej, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwert Polska 2018 r.
 4. How far from the edge of your plot can you place your building? BPCC Contact Magazine issue nr 3, wyd. 2018 r.
 5. Uprawnienia sąsiadów planowanej inwestycji przy powstawaniu dużych obiektów handlowych, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwer Polska 2018 r.
 6. Budowa zjazdu zgodnie z prawem, w: Prawo Budowlane w praktyce, wyd. Wiedza i Praktyka, 2017 r.
 7. Zmiany w Prawie budowlanym – pojęcie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwert Polska 2017 r.
 8. Nowe warunki techniczne w zakresie energooszczędności budynków, Prawo budowlane w praktyce nr 2 , wyd. Wiedza i Praktyka 2017 r.
 9. Zmiany w obszarze regulacji dotyczących trybu zgłoszenia i pozwolenia na budowę w świetle ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwer Polska 2017 r.
 10. Uzbrojenie techniczne działki budowlanej, w: PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE , wyd. Wiedza i Praktyka 2017 r.
 11. Jak sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ? w: PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE , wyd. Wiedza i Praktyka 2017 r.
 12. Środki zaskarżenia w świetle ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwert Polska 2016 r.
 13. Opłata legalizacyjna, Lex Budownictwo, wyd. Wolters Kluwert Polska 2015 r.
 14. Postępowanie legalizacyjne prowadzone na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 r., wyd. Wolters Kluwert Polska 2015 r.
 15. Samowola budowlana powstała pod rządami ustawy Prawo budowlane z 1994 r, wyd. Wolters Kluwert Polska 2015 r.
 16. Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części, wyd. Wolters Kluwert Polska 2015 r.
 17. Problematyka kwalifikacji robót budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych, wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2012 r.

 

radca

Radca Prawny Damian Pankiewicz w codziennej praktyce specjalizuję się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, odszkodowaniami, windykacją należności, a także prawem karnym. Posiada także doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych wrocławskich kancelariach prawnych w tym również jako osoba zarządzająca.

Reprezentował klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym. Brał udział w kilkuset postępowaniach jako pełnomocnik podmiotów gospodarczych, między innymi z branży budowlanej, transportowej, finansowej. Świadczył pomoc prawną w zakresie zatrudniania cudzoziemców, delegowania pracowników, zamówień publicznych, prawa upadłościowego.

Posiada bogate doświadczenie również w zakresie obrotu konsumenckiego, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o podział majątku, alimenty, ustalenie ojcostwa oraz ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, upadłości konsumenckiej, sporów w zakresie umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych. Brał udział w kilkuset postępowaniach jako pełnomocnik stron.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu zdobywając tytuł zawodowy radcy prawnego (2013 r.).

Ta strona korzysta z plików cookies.