Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Uproszczone postępowanie legalizacyjne a przepisy przejściowe

Wielu z Was może zadaje sobie pytanie, czy uproszczone postępowanie legalizacyjne (tj. niewymagające od inwestora uiszczenia opłaty legalizacyjnej ani wykazywania zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) będzie miało zastosowanie do „starych” samowoli budowlanych, wobec których zostało wszczęte i niezakończone postępowanie legalizacyjne do czasu wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego wprowadzającej tę procedurę (tj. do dnia 19 września 2020 r.)  ?

Gdzie leży problem ? 

Źródłem wątpliwości w tym zakresie bywa art. 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który jako przepis przejściowy stanowi, że  do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Co oznacza, najprościej ujmując, że nowe przepisy (tj. znowelizowane lub wprowadzone ww. ustawą) w sprawach wszczętych przed dniem 19 września 2020 r. nie mogą znaleźć zastosowania. Dlatego mogłoby się wydawać, że do takich spraw  prowadzonych w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej przepisy dotyczące uproszczonej procedury legalizacyjnej nie będą miały zastosowania.

Przepis szczególny do regulacji intertemporalnych

Nie jest to jednak prawdą, gdyż po myśli art. 31 cytowanej wyżej ustawy nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w stosunku tylko do obiektów budowlanych, do których wydano, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzję o nakazie rozbiórki.

W konsekwencji powyższego należy uznać, iż można wszcząć postępowanie uproszczone w stosunku do każdego obiektu budowlanego,  wobec którego nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki do dnia 19 września 2020 r. niezależnie od tego, czy w stosunku do niego już wszczęto postępowanie legalizacyjne, czy też nie.    

Więcej na temat uproszczonej procedury legalizacyjnej znajdą Państwo tu: https://zalegalizuj-samowole.pl/legalizacja-darmowa/

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne było szeroko omawiane na etapie legislacyjnym pod kątem możliwości znalezienia jego zastosowania do samowoli budowlanych, wobec których organy już podjęły określone działania zob. więcej tu: https://www.prawo.pl/biznes/legalizacja-samowoli-budowlanych-jakie-budynki-obejmie,497253.html

1 komentarz do “Uproszczone postępowanie legalizacyjne a przepisy przejściowe”

 1. Wanda Cieśla, tel.668741501

  Dzień Dobry
  Czytałam Państwa Informacje o legalizacji samowoli budowlanej a przepisy przejściowe
  LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT
  Uproszczone postępowanie legalizacyjne a przepisy przejściowe
  by admin5 września 2020
  Wielu z Was może zadaje sobie pytanie, czy uproszczone postępowanie legalizacyjne (tj. niewymagające od inwestora uiszczenia opłaty legalizacyjnej ani wykazywania zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) będzie miało zastosowanie do „starych” samowoli budowlanych, wobec których zostało wszczęte i niezakończone postępowanie legalizacyjne do czasu wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego wprowadzającej tę procedurę (tj. do dnia 19 września 2020
  Gdzie leży problem ?
  Źródłem wątpliwości w tym zakresie bywa art. 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który jako przepis przejściowy stanowi, że do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Co oznacza, najprościej ujmując, że nowe przepisy (tj. znowelizowane lub wprowadzone ww. ustawą) w sprawach wszczętych przed dniem 19 września 2020 r. nie mogą znaleźć zastosowania. Dlatego mogłoby się wydawać, że do takich spraw prowadzonych w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej przepisy dotyczące uproszczonej procedury legalizacyjnej nie będą miały zastosowania.

  Przepis szczególny do regulacji intertemporalnych
  Nie jest to jednak prawdą, gdyż po myśli art. 31 cytowanej wyżej ustawy nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w stosunku tylko do obiektów budowlanych, do których wydano, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzję o nakazie rozbiórki.

  W konsekwencji powyższego należy uznać, iż można wszcząć postępowanie uproszczone w stosunku do każdego obiektu budowlanego, wobec którego nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki do dnia 19 września 2020 r. niezależnie od tego, czy w stosunku do niego już wszczęto postępowanie legalizacyjne, czy też nie.
  Właśnie taki mam problem.
  Dnia 15.05.2018r. mam zawiadomienie z Nadzoru budowlanego o wszczęciu postępowania, do dnia dzisiejszego nie mam wydanej decyzji rozbiórki, gdyż nie dostarczyłam decyzji zabudowy terenu, gdyż takiej pozytywnej nie dostanę, ponieważ odległości budynku gospodarczego od działki sąsiadów nie są zachowane, a działka ma szerokości i długości po 18, miałam kilka razy wezwanie o dostarczenie warunków zabudowy, sprawa była zawieszana i odwieszana, nadal nie dostarczyłam, gdyż nie dostanę takiej dezyzji, pozostałą dokumentację dostarczyłam, teraz tylko czekać aż dostanę decyzję rozbiórki, gdybym mogła zlegalizować budynek godpodarczy wg nowych przepisów, gdzie nadzór budowlany nie wymaga takiej decyzji, mogłabym dostać decyzje korzystania z budynku, Budynek wybudowany w latach 1983r i modernizowany w roku 1994r.,proszę o odpowiedź czy zmieniła się impretacja co do warynków przejściowych legalizacji samowoli wszczętych przed wejściem nowej ustawy. Jeżeli taka odpowiedź jest płatne o mogę uiścić taką opłatę, proszę o odpowiedź, gdyż siedzę na bombie o decyzji rozbiórki. Wanda Cieśla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików cookies.