Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

  • przez

Z przyjemnością informujemy, że PINB w Środzie Śląskiej uwzględnił nasze wnioski w sprawie przeprowadzenia uproszczonej  procedury legalizacyjnej odnośnie samowoli budowlanej, wobec której zostało wszczęte i niezakończone postępowanie legalizacyjne przed wejściem w życie nowelizacji prawa budowlanego wprowadzającej  uproszczoną procedurę legalizacyjną.

Powyższe rozstrzygnięcie potwierdziło zatem stanowisko PDFW Lawyers , iż  do tego rodzaju spraw nie stosuje się art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że  do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Po myśli bowiem art. 32 cytowanej wyżej ustawy nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w stosunku tylko do obiektów budowlanych, do których wydano, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzję o nakazie rozbiórki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików cookies.