Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Zastępstwo procesowe

Common Ground. Uncommon Vision.

PDFW Lawyers zapewnia zastępstwo procesowe przed wszystkimi organami i sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym w Warszawie,  jak również prowadzi mediacje oraz negocjacje we wszystkich sprawach i sporach związanych z:

  • decyzjami administracyjnymi (w tym dotyczącymi pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, lokalizacji inwestycji, środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia oraz uzgodnień);
  • wykonywaniem umów dotyczących procesu inwestycyjnego;
  • roszczeniami odszkodowawczymi od organów i podmiotów prywatnych,  w tym odnoszącymi się do wypadków na budowie;
  • wywłaszczeniem nieruchomości i ograniczeniem prawa własności w związku z prowadzeniem budowy obiektów budowlanych przez cudzy teren;


W ramach zlecenia podejmujemy się wykonania:

  • analizy przedprocesowej sporu w zakresie stanu prawnego oraz stanu faktycznego sporu, pozwalające na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu, jak również ocenę możliwości powodzenia w sporze;
  • opracowania taktyki procesowej uwzględniającej dochodzone roszczenia oraz postępowanie zabezpieczające, w tym pod kątem przygotowania materiału dowodowego;
  • przygotowania pism i podejmowanie innych czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowanie wezwań, pism, ewentualnych ugód sądowych, prowadzenie negocjacji ugodowych.
radca

Key Contact I Damian Pankiewicz

E-mail: damian.pankiewicz@pdfwlaw.com
Mobile: 721 393 344

filip wasilewski


Key Contact | Filip Wasilewski

E-mail: filip.wasilewski@pdfwlaw.com
Mobile: 796 110 966

Odtwórz wideo

Ta strona korzysta z plików cookies.