Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Your solutions start here

Skuteczna pomoc prawna to PDFW LAWYERS

Od 2010 r. zajmujemy się prawem budowlanym, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć najwyższy poziom usług prawnych w tej dziedzinie prawa nawet najbardziej wymagającym Klientom, o czym świadczy wiele wygranych spraw  przed organami administracji publicznej  jak i sądami administracyjnymi.

Drogi Kliencie jeśli więc szukasz ekspertów w tej gałęzi prawa, którzy zapewnią najlepszą ochronę prawną twoim interesom,  to sprawdź proszę ofertę PDFW LAWYERS  i przekonaj się  co możemy ci zaofiarować.

USŁUGI

Legal expertise for all

Your Future is Our Business

W JAKICH SPRAWACH POMAGAMY ?

Przykład 1

Klient w drodze spadkobrania nabył nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W trakcie analizy stanu prawnego nieruchomości okazało się, że wskazana wyżej zabudowa powstała w latach 80-tych ubiegłego wieku bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Kancelaria PDFW LAWYERS przeprowadziła skutecznie proces legalizacji tej zabudowy bez uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Przykład 2

Klient w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę zrealizował inwestycję. Po 10 latach od uzyskania prawa do użytkowania tej inwestycji nadzór budowlany wszczął postępowanie mylnie przyjmując, że Klient dopuścił się popełnienia samowoli budowlanej.

Kancelaria PDFW LAWYERS skutecznie chroni interes Klienta poprzez doprowadzenie do uchylenia czterech nakazów rozbiórki wydanych w ciągu 7 lat przez nadzór budowlany.

Przykład 3

Klient jest właścicielem nieruchomości sąsiadującej z terenem, na którym jest zlokalizowana samowolnie wybudowana stacja bazowa. Kancelaria PDFW Lawyers skutecznie doprowadziła do wydania nakazu rozbiórki dla tego obiektu.

Przykład 4

Klient podczas realizacji inwestycji budowlanej zorientował się, że część prac musi być prowadzona z terenu nieruchomości sąsiedniej. Sąsiad jednak nie chciał nawet za wynagrodzeniem udostępnić swojej nieruchomości.
Kancelaria PDFW LAWYERS doprowadziła więc do wydania przez właściwy organ decyzji obligującej sąsiada do udostępnienia nieruchomości na cele budowlane Klienta.

Przykład 5

Klient, który wystąpił o pozwolenie na budowę zabudowy wielorodzinnej, odebrał postanowienie od organu nakładającego na niego szereg bezpodstawnych obowiązków związanych z doprowadzeniem projektu budowlanego do zgodności z prawem. Wskutek nieuzupełnienia wskazanych braków w terminie organ I instancji wydaje decyzję negatywną dla Inwestora. Po wniesieniu przez PDFW LAWYERS odwołania od wydanej decyzji Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę.

Przykład 6

Klient jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy działce budowlanej, na której Inwestor planuje wybudować osiedle budynków wielorodzinnych. Po wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę okazuje się, że planowana inwestycja narusza interes osobisty i majątkowy Klienta. PDFW LAWYERS podpisuje w imieniu Klienta ugodę z Inwestorem, w świetle której Klient zobowiązuje się do zrzeczenia z prawa do wniesienia odwołania, zaś inwestor wypłaca mu stosowne z tego tytułu zadośćuczynienie.

Ta strona korzysta z plików cookies.