Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania określają zasady, na jakich Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z zasobów internetowych Kancelarii prawnej PDFW Lawyers (dalej zwaną także „PDFW LAWYERS”).
Użycie zasobów internetowych PDFW Lawyers lub dostęp do jakiejkolwiek treści osiągalnej za ich pośrednictwem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na treść przedstawionych poniżej warunków użytkowania, co do których Użytkownik zobowiązuje się dostosować i przestrzegać.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

  1. Grupa witryn internetowych PDFW LAWYERS (każda z nich dalej zwana „Zasobami PDFW”) została umieszczona w sieci wyłącznie w celach informacyjnych, jako uzupełniające źródło informacji o usługach świadczonych na rzecz Klientów, współpracowników i osób trzecich. Za pośrednictwem Zasobów PDFW nie jest świadczona żadna porada prawna ani inna usługa prawna. Utworzenie stosunku prawnego pomiędzy prawnikiem PDFW Lawyers a Klientem odbywa się tylko i wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej umowy zlecenia. Użytkownik nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o treść udostępnianych informacji i powstrzymać się od ich wykorzystania w tym celu bez nawiązania stosunku zlecenia z PDFW LAWYERS.
  2. Zasoby PDFW i ich treść stanowią własność PDFW LAWYERS. Odtwarzanie, powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie a także eksploatowanie Zasobów PDFW i ich treści w jakimkolwiek celu komercyjnym wymaga uzyskania pisemnej zgody PDFW Lawyers. Korzystanie z Zasobów PDFW i ich treści w jakikolwiek inny sposób, niż dopuszczalny w świetle postanowień niniejszych warunków użytkowania, jest zabronione.
  3. PDFW Lawyers zezwala Użytkownikowi do zapoznania się z Zasobami PDFW i zamieszczoną na nich treścią. Użytkownik zobowiązuje się przeglądać Zasoby PDFW przez standardową przeglądarką internetową na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym.
  4. Użytkownik zapewnia, że nie uszkodzi, nie wyłączy, nie przeciąży ani w żaden inny sposób nie zakłóci Zasobów PDFW ani też nie będzie utrudniać z ich korzystania przez osoby trzecie.
  5. PDFW Lawyers nie gwarantuje możliwości nieprzerwanego i wolnego od usterek korzystania z Zasobów PDFW. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ostrożności celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania z Zasobów PDFW, w szczególności bez wirusów i innych zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dane postanowienie zostaje zastąpione postanowieniem prawnie dopuszczalnym najbardziej oddającym cel i treść wadliwego postanowienia bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszych warunków.
  7. Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a PDFW LAWYERS.

Ta strona korzysta z plików cookies.