Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Bez kategorii

Wygrana przed NSA

  • przez

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną złożoną na korzystny dla naszego Klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W niniejszej sprawie przesądzono, iż uproszczoną procedurę legalizacyjną można zastosować również do inwestycji, wobec których wszczęto przed wejściem w życie nowelizacji prawa budowlanego z dnia 13.02.2020 r. postępowanie legalizacyjne. W efekcie powyższego nasz Klient będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji. Sprawę prowadził r.pr. F. Wasilewski #prawobudowlane #proceduralegalizacyjna  

Uwzględniona skarga z prawa budowlanego przed WSA w Poznaniu

  • przez

Uwzględniona skarga radcy prawnego Filip Wasilewski. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję organu nadzoru budowlnego utrzymującą w mocy nałożony nakaz rozbiórki obiektu na Klienta kancelarii PDFW Lawyers. Powrót

FORUM PRAWA BUDOWLANEGO – NAJLEPSZE PRAKTYKI PO NOWELIZACJI USTAWY 2020-2022.

  • przez

 Z przyjemnością informujemy o wydarzeniu organizowanym przez Rzeczpospolitą, przy udziale m.in. kancelarii prawnej PDFW Lawyers, na którym radca prawny Filip Wasilewski poprowadzi szkolenie na temat przepisów dotyczących prawa budowlanego. Wydarzenie skierowane jest do:- pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy, inwestorów,- kierowników i specjalistów działów inwestycji- pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie budowlanym- osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych- firm deweloperskich, budowlanych i… Czytaj dalej »FORUM PRAWA BUDOWLANEGO – NAJLEPSZE PRAKTYKI PO NOWELIZACJI USTAWY 2020-2022.

F.Wasilewski wykładowcą prawa budowlanego przy OIRP we Wrocławiu

  • przez

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że radca prawny Filip Wasilewski został wykładowcą na aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z zakresu prawa budowlanego. Od lutego poprowadził cykl wykładów dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 

WYGRANA KLIENTA PRZED NSA W WARSZAWIE

  • przez

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną naszego Klienta, potwierdzając starą zasadę, że diabeł jak zwykłe tkwi w szczegółach sprawy. Sprawę proawdził radca prawny Filip Wasilewski.

VII Kongres Prawa Budowlanego

  • przez

Uprzejmie informujemy, że  radca prawny Filip Wasilewski  wziął udział w VII Kongresie Prawa Budowlnego, gdzie poprowadził prelekcje na temat warunków  przekształceniem prawnym części wspólnych budynków na cele mieszkalne – adaptacje w świetle prawa budowlanego. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy w  prawnym przekształceniu części niemieszkalnych budynku w mieszkalne, to zapraszamy do kontaktu.  

Opinia prawna na prawo.pl.

  • przez

W dniu 29.09.2021 r. została opublikowana na portalu prawo.pl opinia prawna mec. F. Wasilewskiego na temat kwestii formalnoprawnych budowy paczkomatów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Czytaj więcej na Prawo.pl:https://www.prawo.pl/biznes/paczkomat-czy-potrzebne-pozwolenie-na-montaz,510757.html #opiniaprawna

Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie

  • przez

Na skutek  skargi kancelarii PDFW Lawyers   w przedmiocie odmowy wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego  WSA w Olsztynie wyrokiem z dnia 21.09.2021 uchylił zaskarżone postanowienie organu I i II  instancji administracyjnej. Sprawę prowadził r.pr. F.Wasilewski #postępowanie sądowo-administracyjne

Udana uproszczona procedura legalizacyjna

  • przez

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że dla naszego Klienta uzyskaliśmy pozytywne rozstrzygnięcia organu nadzoru budowlanego w trybie uproszczonej procedury legalizacyjnej. Nie jest to nasze pierwsze rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, niemniej bardzo ważne, gdyż odnosi do obiektów,  wobec których doszło do wszczęcia postępowania legalizacyjnego przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym. Sprawę prowadził r.pr. F.Wasilewski #legalizacja #prawobudowlane

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE PRZYZNAJE RACJE NASZEMU KLIENTOWI

  • przez

Wyrokiem z dnia 09.04.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę naszego Klienta na rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, wskazując m.in., że: w przypadku zbiegu środków zaskarżenia to organ, nie zaś skarżący, wybiera w interesie strony tryb załatwienia sprawy, który w pierwszej kolejności powinien zostać rozpatrzony z uwzględnieniem interesu społecznego oraz  słusznego interesu strony; organ pierwszej instancji prawidłowo dał pierwszeństwo w… Czytaj dalej »WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE PRZYZNAJE RACJE NASZEMU KLIENTOWI

Ta strona korzysta z plików cookies.