Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

ZGODY BUDOWLANE

Aktywność związana z prowadzeniem inwestycji budowlanych podlega kontroli organów administracji, czego odzwierciedleniem jest m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia organu administracji architektoniczno-budowlanej na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.

Przy czym zgodnie z regulacjami prawa budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania z reguły decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyjątki od powyższej reguły wprowadzono w odrębnych przepisach, tworząc katalog robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a podlegających obowiązkowi dokonania zgłoszenia do organu w uproszczonym trybie.

Co więcej,  z treści powyższych przepisów wynika także, że część robót ujętych w powyższym katalogu nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Oznacza to, że inwestor, który wykonał tego rodzaju roboty nie popełnia samowoli budowlanej. Jeżeli więc nadzór budowlany wszczął wobec takiego inwestora postępowanie w sprawie samowoli budowlanej, to zrobił to bezpodstawnie.

Skontaktuj się z nami jeżeli organ wszczął postępowanie w sprawie samowoli budowlanej bezpodstawnie albo chcesz skutecznie i tanio zalegalizować samowolę budowlaną.

filip wasilewski


Key Contact | Filip Wasilewski

Email filip.wasilewski@pdfwlaw.com
mobile: 796 110 966

Odtwórz wideo

Ta strona korzysta z plików cookies.